Ons Team


De Ombudsdienst voor Zelfstandigen, staat dagelijks tot uw beschikking tijdens de kantooruren voor het beantwoorden van al uw vragen en voor het behandelen van problemen inzake uw zelfstandige activiteit.

De organisatie wordt voorgezeten door Dr. Wilfried HOLVOET, wonende aan de Kanunnik Demeyerlaan 6 te 9220 Hamme. Dhr. Peter CATTRYSSE is gedelegeerd bestuurder en woont te 9250 Waasmunster, aan de Kleemstraat 27.

De ombudsdienst werd opgericht te Gent door vertegenwoordigers van vrije beroepen, KMO's en zelfstandigen, als een interprofessionele middenstandsorganisatie voor Vlaanderen.

De Ombudsdienst voor Zelfstandigen vzw heeft haar maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1164a, met ondernemingsnummer 0546 931 530. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 09/222.88.82 of per e-mail, ovz@skynet.be.

Missie & Visie


Belangrijk is dat de Ombudsdienst voor Zelfstandigen gekozen heeft voor een onafhankelijke opstelling, los van elke politieke partij, mutualiteit, sociale kas... Pluraliteit en diversiteit zijn hierdoor gewaarborgd.
De Ombudsdienst voor Zelfstandigen staat dan ook open voor leden uit alle gelederen van de maatschappij, ongeacht hun politieke of maatschappelijke overtuiging.

De Ombudsdienst voor Zelfstandigen richt zich vooral op de belangenverdediging van haar leden, zowel op politiek als op economisch vlak. Daarnaast informeert zij haar leden over alle aspecten en materies van het middenstandsleven, via samenwerking met een team van advocaten, fiscale en boekhoudkundige experten en een sociaal secretariaat.


Activiteiten


Via haar voortdurende lobbywerk en haar contacten met beleidsmakers en politici poogt de Ombudsdienst voor Zelfstandigen de economische situatie van zelfstandigen en KMO's daadwerkelijk te verbeteren. Meer bepaald heeft de Ombudsdienst voor Zelfstandigen actief bijgedragen tot het realiseren van tal van verbeteringen:

 •   Succesvolle actie tegen de afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste kind;
 •   Verlaging van de vergunning voor sterke dranken;
 •   Succesvolle actie tegen de hoge kosten voor de registratie van adressenbestanden;
 •   Actie "Solidair met de Sierteelt", verlaging van het BTW-tarief tot 6% voor snijbloemen;
 •   Verlaging van het BTW-tarief voor arbeidsintensieve sectoren en renovaties aan woningen van minstens 5 jaar oud;
 •   Succesvolle actie tegen foutieve vermeldingen in de Belgacom-Gids;
 •   Verhoging allerhande sociale uitkeringen;
 •   Actie tegen monopoliepositie van Banksys;
 •   Afschaffing openingstaks;
 •   Succesvolle actie tegen de wijziging van de soldenperiode;
 •   Succesvolle actie tegen het toelaten van verkopen met verlies op Europees niveau.

Naast deze eerder politieke dossiers, kent de Ombudsdienst voor Zelfstandigen ook een stijgend succes in haar constante actie tegen reclameronselaars. Verscheidene zelfstandigen die de dupe werden van slecht geplande wegeniswerken, konden dan weer een beroep doen op de Ombudsdienst voor Zelfstandigen voor het ondersteunen van hun eis tot schadevergoeding. Met goede afloop...

Ook voert de Ombudsdienst voor Zelfstandigen nog steeds strijd voor het afschaffen van de billijke vergoeding - tegen dewelke er dan ook procedure wordt gevoerd voor de Raad van State - en voor de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen. Ook de administratieve vereenvoudiging en de volledige aftrekbaarheid van restaurantkosten staan hoog op de lijst van prioriteiten.