Onze dienstverlening

De Ombudsdienst voor Zelfstandigen biedt aan haar leden een zeer uitgebreide dienstverlening.

Per brief of e-mail
Indien uw vraag wordt vergezeld van documenten die wij dienen in te kijken, is het beter om ze ons op deze manier over te maken. Na studie van uw dossier, nemen wij dan zelf contact met u op.
U kan ons bereiken via ovz@skynet.be

Per telefoon
Onze diensten zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9u tot 12u. Indien mogelijk helpen wij u meteen. In het andere geval wordt uw vraag intern besproken en nemen wij zo spoedig mogelijk terug contact met u op voor het beantwoorden ervan.

We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 09/222.88.82 of via e-mail, ovz@skynet.be.

Ons aanbod


Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Gratis advies
Hebt u problemen met uw handelshuurovereenkomst? Bent u op zoek naar de voordeligste manier om een werknemer aan te nemen? Vormt u uw eenmanszaak nu beter om tot een vennootschap of niet?
Bij al deze vragen kan u beroep doen op de Ombudsdienst voor Zelfstandigen. Ons team biedt een snel en correct antwoord. Wij helpen u waar mogelijk. Indien nodig wordt uw vraag overgemaakt aan één van onze partners, die in de betreffende materie is gespecialiseerd en u dan ook een gedetailleerd advies kan bieden.
Debiteurenbeheer
Steeds meer facturen worden niet of niet tijdig betaald. Cijfers geven aan dat ruim 27% van de Vlaamse ondernemingen last heeft van wanbetalers.
Een doeltreffend debiteurenbeheer is meer dan ooit aan de orde.

1. Maak allereerst vooraf goede afspraken met uw klant, zet de afspraken op papier en laat deze ondertekenen door uw klant.

2. Volg de betalingen van uw klanten kort op; komen de betalingen niet in orde, stuur dan in eerste instantie zelf een commercieel vriendelijke brief, met het verzoek tot betaling.
Deze brief kan gewoon (niet-aangetekend) verstuurd worden, u kan daarvoor het model aanmaning tot betaling (niet-aangetekend) downloaden onder voor leden. Telefoneer uw klant met het verzoek tot betaling, met verwijzing naar uw eerder gestuurde brief.

Zijn er onterechte redenen waarom uw klant toch niet betaalt of laat hij helemaal niets meer van zich horen: ga dan over tot het schrijven van een aangetekende brief (model te downloaden onder voor leden aanmaning tot betaling (aangetekend).
Verstuur deze brief eveneens gewoon, met verwijzing naar uw aangetekend schrijven.
Komt de aangetekende zending terug, bewaar deze ongeopend.

Vermeld in uw brief steeds de clausule: “.. het huidige schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis..”; deze clausule vermijdt nadelige gevolgen van uw schrijven, indien zou blijken dat de zaken verkeerd werden ingeschat of dat er een vergissing in het spel is.

3. Debiteurenbeheer van de Ombudsdienst voor Zelfstandigen
Hebben uw pogingen helaas geen betaling opgeleverd, dan bieden wij u onze diensten aan voor de invordering van uw facturen.

Via het invulformulier te downloaden onder voor leden (gratis aanmaningsbrief) maakt u ons alle gevraagde gegevens over. Daarbij voegt u een kopij van de onbetaalde factuur/facturen, alsook een kopij van de algemene factuurvoorwaarden. Het is tevens handig om een kort overzichtje te maken van de voorbije acties die u zelf heeft ondernomen en de mogelijke reacties van uw debiteur daarop. De aanmaningsprocedure is gratis voor leden en - indien nodig - bestaat deze uit 3 brieven (aanmaning Ombudsdienst voor Zelfstandigen, aanmaning advocaat, aanmaning deurwaarder). U krijgt telkens een kopij van de verzonden aanmaning per mail toegestuurd. Voor de tweede en derde aanmaning hebben we telkens een nieuwe opdracht nodig.

Tijdens de procedure wordt de betaling en/of elke reactie van de debiteur wederzijds gecommuniceerd: het is heel belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken.
Vergunningen en formaliteiten
Verdwaalt u ook in de wirwar van vergunningen die in ons land vereist zijn? Geen probleem. Wij bezorgen u alle noodzakelijke documenten en formulieren en staan u bij in uw contacten met de verschillende administraties.
Bijstand in handels- en personeelsgeschillen
Wij bemiddelen in al uw geschillen, zowel in handels- als in personeelszaken. Daarbij is ons uitgangspunt steeds dat het in uw voordeel is om een gerechtelijke tussenkomst te vermijden. Wanneer het echter nodig is, verwijzen wij u door naar de juiste advocaat om uw belangen verder te verdedigen voor de rechtbank.
Modelcontracten en -brieven
In dit mapje vindt u een lijstje met al onze kant-en-klaar modelbrieven- en contracten. Op uw vraag kunnen wij u die opsturen, faxen of doormailen. De gemakkelijkste manier is echter om een kijkje te nemen onder voor leden : ook daar vindt u onze modellen terug, die u dan gratis kan downloaden.
Vindt u het gezochte contract niet terug? Geen probleem. Geef ons een seintje en wij bezorgen het u alsnog. Ook meer gespecialiseerde contracten stellen wij voor u op.
Strijd tegen oneerlijke handelspraktijken
Als zelfstandige dienen we solidair te zijn. Oneerlijke handelspraktijken zijn daarbij uit den boze. Samen met u levert de Ombudsdienst voor Zelfstandigen daartegen dan ook strijd... met succes!