Weetjes in verband met een belastingscontrole

 • Alle documenten dienen, tot het einde van het zevende jaar volgend op het belastbaar tijdperk waarop de documenten betrekking hebben, te worden bewaard
 • Deze documenten dienen te worden bewaard in uw kantoor, bijkantoor, beroeps- of privélokaal, dus in principe niet bij uw boekhouder of belastingconsulent
 • Alle documenten met betrekking tot het bepalen van de belastbare inkomsten, moeten worden voorgelegd als de controleur erom vraagt, dus geen privédocumenten
 • U dient de ambtenaar enkel in uw bedrijf binnen te laten op vertoon van zijn aanstellingsbrief
 • Professionele bankafschriften moet u overhandigen ter inzage, maar ook deels de uitreksels van uw privérekening, indien deze ook beroepsmatige verrichtingen bevat
 • U bent verplicht om te antwoorden op ‘de vraag om inlichtingen’: u krijgt daarvoor een maand de tijd
 • De controleur kan u niet vragen om uw boeken en documenten naar zijn kantoor te brengen of hij kan ook niet eisen om stukken mee te nemen
 • In uw woning kan het bezoek van de controleur vanaf 5 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds, in uw bedrijfsgebouw enkel tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit; wat betreft vrije beroepers heeft de ambtenaar geen toegang tot het beroepslokaal, wanneer een cliënt of patiënt aanwezig is
 • De controleur mag de betrouwbaarheid van uw computersysteem checken en uw relevante gegevens op de computer controleren; hij mag ook vragen om bepaalde gegevens voor hem te kopiëren
 • Een onverwachte controle kan en is toegelaten
 • De controleur mag tijdens zijn bezoek zelf kasten en laden openen om mogelijks relevante documenten op te sporen, enkel in de beroepslokalen; uitzonderlijk is er ook recht op toegang tot uw privéwoonst (mits voorafgaande toestemming van de politierechtbank)
 • Hij kan inlichtingen inwinnen bij uw personeel
 • Heel wat informatie kan nu worden opgevraagd bij de bank, bijv. indien er aanwijzingen van belastingontduiking zijn

Uw rechten als zelfstandige

Uw rechten als zelfstandige (klik om het document te openen en te downloaden)