INLEIDING

Kabinet kan als letterwoord ook zo ontleed worden dat het onze visie verduidelijkt.

KWALITEIT

Vanzelfsprekend is het afleveren van een kwaliteitsvol eindproduct de kern van onze dienstverlening. Het realiseren van deze kwaliteit start bij een goede projectdefinitie en goede afspraken met de klant. Bij de start van een project wensen wij heel uitdrukkelijk samen met de klant te bepalen wat haar tevreden maakt. Het stapsgewijs realiseren van het stappenplan dat leidt naar deze gedefinieerde ‘TO BE'-situatie maakt van de term ‘kwaliteit' een reëel begrip
 

AANVAARDBAAR

Elk advies of veranderingsproces moet aanvaardbaar zijn voor de mensen die betrokken partij zijn. Dit aanvaardingsproces wordt gerealiseerd door het creëren van betrokkenheid en een onverstoorbaar enthousiasme van ons uit. Ons geloof in het positieve stimuleert vrij onweerstaanbaar de aanvaardbaarheid
 

BETAALBAAR

De professionele dienstverlening als consultant binnen de non-profit sector en lokale besturen dient betaalbaar te zijn. Er wordt betaald met gemeenschapsgelden waar zo verantwoord mogelijk dient mee omgesprongen worden. Het feit dat binnen Kabinet gewerkt wordt met bijberoepers, die niet hoeven te leven van deze inkomsten, en dat onnodige overheadkosten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt, stelt ons in staat tegen meer dan democratische prijzen te werken.
 

INTEGER

Adviesverstrekking en projectbegeleiding staat of valt bij het wederzijds vertrouwen tussen consultant en klant. Dit vertrouwen kan er enkel zijn als de dienstverlener integer is en overkomt. Wij gaan er dan ook prat op enkel met mensen te werken die de klant met hart en ziel ondersteunen en bijzonder integer zijn.
 

NEUTRAAL

Wij wensen enkel neutrale en objectieve adviezen te verstrekken. Hiervoor vallen we telkens terug op onze universitaire en wetenschappelijke werkmethodieken waarbij elke stap of argument aantoonbaar/bewijsbaar moet zijn. Slechts correct en neutraal omschreven kernproblemen kunnen leiden tot oplossingen op lange termijn.  
 

EIGENZINNIG

Kabinet kenmerkt zich door haar eigenzinnige kijk op consultancy. Onze creativiteit en onfloerste aanpak maakt ons een buitenbeentje binnen de sector. Wij geloven vast in deze eigenheid en specificiteit.
 

TOEGEVOEGDE WAARDE

Tenslotte wensen wij telkens een toegevoegde waarde te zijn voor de organisaties die wij helpen. Naast het bereiken van een kwaliteitsvol eindproduct, willen we minstens wat van onze positieve ingesteldheid en motivatie nalaten als toegevoegde waarde.