INLEIDING

Kabinet is een term die vele ladingen dekt en op die wijze perfect past bij het zijn van deze organisatie. Hierna volgend worden de betekenissen, zoals door ‘Van Daele' aangegeven, opgesomd en toegelicht:


GALERIJ VAN KUNSTVOORWERPEN

       

Kabinet als organisatie ontstond in 1993 als culturele week aan de Universiteit Gent, waarbij onder goedkeurend oog van Jan Hoet, we met enkele studenten een ruim spectrum aan kunstdisciplines tussen de studenten brachten. Kunst en cultuur werden uit de ivoren toren gehaald door ze naar de studenten toe te brengen in plaats van omgekeerd. Elke faculteit werd een kunstencentrum. Na één editie kwam er evenwel geen vervolg.
 

STUDEERKAMERTJE

  

Als men als managementconsultant mensen en organisaties ondersteunt, dan is het vanzelfsprekend dat heel wat werk niet bij de klant ter plaatse, maar vooraf en nadien wordt gerealiseerd. Dit ‘backoffice' werk wordt verricht in een kabinet.
 

AMBTELIJK BUREAU TOT BEHANDELING VAN VERTROUWELIJKE BESTUURSZAKEN

  

Gespecialiseerd zijnde in lokale besturen en rekening houdend met de ervaringen/referenties aanwezig binnen Kabinet past deze betekenis uitmuntend bij hetgeen wij realiseren; met name in vertrouwen beleidsverantwoordelijken ondersteunen met advies (beleidsvoorbereidend werk) en projectbegeleiding (beleidsuitvoerend werk).
 

MEUBELSTUK MET LADEN OF EEN GEHEEL VAN DEUREN TOT BERGING VAN PAPIEREN

  

Een kabinet symboliseert als meubel het professioneel samenwerkingsverband waarbij een polyvalent hulpmiddel wordt gecreëerd rekening houdend met de noden en de behoeften van de organisatie die op ons beroep doen. Afhankelijk van de noodzakelijke competenties worden andere laden van het kabinet geopend. Hierdoor wordt elke begeleiding specifiek.
  

TOILET

  

Met enige terughoudendheid, maar de volledigheid verplicht ons ook deze betekenis te vermelden. Het geeft ons evenwel de mogelijkheid om ons geloof in de gelijkwaardigheid van mensen te benadrukken. Ondanks de verschillen tussen mensen, wensen wij telkens elkeen te betrekken in een project want dit is de enige garantie op lange termijn dat de veranderingen gedragen en ingeslepen worden in de organisatie. Tenslotte houdt een kabinet in deze betekenis een mens met beide voeten op de grond, en dit kan zowel letterlijk als figuurlijk geïnterpreteerd worden.