DIENSTVERLENINGEN

Als adviesbureau richten wij ons hoofdzakelijk op begeleidingen in de non-profitsector zoals steden & gemeenten, het onderwijs, woon- en zorgcentra, cultuurcentra, enz...

Onze verschillende dienstverleningen ondersteunen en helpen bij het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen van deze organisaties.
 

STRATEGISCHE ONTWIKKELING / BELEIDS - EN BEHEERSCYCLUS

Kabinet ondersteunt bij het definiëren van wat de organisatie strategisch wil bereiken. Vertrekkend vanuit een omgevingsanalyse en onze ervaringen worden samen met de klant de doelen op korte en lange termijn bepaald of opnieuw gedefinieerd. 
Wij ondersteunen ook de ontwikkeling en uitbouw van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Deze nieuwe decretale verplichting voor steden en gemeenten om hun strategische doelen te koppelen aan hun begroting enerzijds en de realisatie van hun doelen aan succesindicatoren en de boekhouding anderzijds, is een ware revolutie in de beleidsvoering. Vanuit onze expertise inzake sociaal lokale beleidsplanning helpen wij in het nemen van deze nieuwe horde inzake beleidsvoerend vermogen voor lokale overheden.
 

UITBOUW VAN HET IMAGO

De perceptie van de organisatie vanuit de maatschappij en de (potentiële) klanten is een vaak onderschat element in de beleidsvoering. Wij werken aan het externe imago door bewust een aantal media in te schakelen en de knappe dienstverleningen/realisaties vanuit hun journalistieke aantrekkelijkheid te hertalen. De ontwikkeling van een beter extern imago levert ook winst op voor het interne imago. De trots en fierheid bij het medewerkersteam voor de maatschappelijk erkenning zorgt voor een hogere tevredenheid en zet aan tot positieve dynamieken.
 

(HER)PROFILERINGEN

Soms dient een organisatie zichzelf een nieuw profiel aan te meten of zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit kan omdat de maatschappelijke omstandigheden sterk veranderd zijn, maar soms ligt de oorzaak aan interne elementen. Wij helpen bij de bepaling van het (nieuwe) profiel en de tactische vertaling ervan zodat deze ook gerealiseerd raakt.
 

PERSONAL COACHING

Een organisatie staat of valt bij het leiderschap. Het aantal competenties die leidinggevenden moeten inzetten is zeer uitgebreid. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij u hierin kunnen ondersteunen.
Wij werken voor de personal coaching vaak met het Insights Discovery leersysteem en het Discovery Profiel. Op een inspirererende wijze maakt de leidinggevende deelnemer zich een taal en kader eigen waarmee hij/zij meer inzicht in zichzelf en in anderen krijgt. Het geleerde kan onmiddellijk in de praktijk worden gebracht. Tijdens de begeleiding leert de deelnemer hoe hij/zij de andere persoonlijkheidstypen kan herkennen en hoe hij/zij zich beter kan afstemmen op de verschillende communicatiebehoeften.
 

ZANDLOPER KWALITEITSSYSTEEM

Het zandloperkwaliteitssyteem is specifiek ontworpen voor de non-profitsector en heeft als missie een kwaliteitscyclus op te starten gestuurd door de leiding en met betrokkenheid van de medewerkers die dagdagelijks de kernactiviteit realiseren. Door concreet de dienstverlening op de werkvloer te optimaliseren en het verhogen van de medewerkertevredenheid, verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en onrechtstreeks de klanttevredenheid.
Vanuit de expertise opgebouwd binnen managementbegeleidingen enerzijds en de non-profit sector anderzijds, countert dit model een aantal valkuilen die meermaals voorkomen bij bestaande zelfevaluatiemodellen.
De begeleiding bestaat uit het aanreiken van diverse (gecombineerde) methodieken om de school in staat te stellen een geïndividualiseerd kwaliteitssysteem uit te werken. Dit kwaliteitssysteem bestaat fundamenteel uit 3 fasen: analyse en vatten van de huidige situatie op een zo objectief mogelijke wijze, het beslissen over de strategische doelstellingen en de doelstellingen concretiseren, plannen en opvolgen op hun realisatie.